Lo óptimo es simple: Manual de supervivencia


Jensen, Bill
Lo óptimo es simple: Manual de supervivencia
Editorial GESTION 2000
294 pàgs.

M’agrada molt més el títol del llibre en anglès: The Simplicity Survival Handbook. El llibre tracta de com fer més amb menys. És a dir, a vegades simplificar és un gran pas, el principi KISS: “Keep it Short and Simple”,  (o més popularment “Keep it Simple, Stupid”). La simplicitat no és fàcil, però acostuma a ser la manera òptima. Per exemple, en ciència són preferibles les teories més simples a les més complexes si prediuen els mateixos resultats.

El llibre ens explica com separar l’important del no important, i quines tàctiques usar per tal de no perdre el temps amb e-mails, reunions, etc. La principal idea és ser conscient de que el temps és un recurs limitat, i que s’ha d’aprofitar al màxim. Per això fa emfàsis en

1440

que és el nombre de minuts que té el dia.

Com a mostra, cita l’estudi de Gallop en que varen estudiar la satisfacció en el treball, i per tal d’aprofitar i gaudir del temps, aconsella treballar en llocs on puguem dir

 • Sé el que s’espera de mi en el treball
 • Disposo del material i de l’equip que necessito per realitzar el meu treball
 • Tinc l’oportunitat de donar el millor de mi cada dia
 • Durant la setmana passada m’han elogiat per fer un bon treball
 • El meu supervisor o una altra persona s’ha interessat per mi com a persona
 • Algú en el treball anima el meu desenvolupament
 • Les meves opinions sembla que contin
 • La missió de la meva organització em fa sentir que el meu treball és important
 • Tinc un bon amic en el treball
 • Durant els darrers sis mesos algú del treball m’ha comentat els meus progressos
 • Durant el darrer any he disfrutat d’oportunitats per aprendre i créixer en el treball

Com a exemple, un capítol en que s’explica com al enviar un missatge és important per tal de no perdre temps, tenir en compte el que volem que la persona sàpiga, senti i faci com a conseqüència del missatge.

Chapter 3: Communicate Anything

Per acabar unes cites brillants sobre la simplicitat

“Things should be made as simple as possible, but not simpler.” — Albert Einstein

“You can always recognize truth by its beauty and simplicity.” — Richard Feynman

“Simplicity is the ultimate sophistication.” — Leonardo da Vinci

“Simplicity means the achievement of maximum effect with minimum means.” — Koichi Kawana

“Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.” — Antoine de Saint Exupéry